+421 907 890 182

Automatické Priebežné čistenie

100% servis riešenia 
zapožičanie zariadenia 
médium a dokumentácia
garancia výsledku
zabezpečenie trvalej prevádzky  

AZR-80

Neostáva po nás nič ! Práca od "A" po "Z"

Už viac ako 9 rokov poskytujeme naše služby.
Všetko je v uzavretých okruhoch. Od vymyslenie média, použitia až po skonfiškovanie.

dOHODNITE SI S NAMI nEZáVäZNú KOMUNIKáCIU