+421 907 890 182

Odmastňovanie za studena

100% servis riešenia 
zapožičanie zariadenia 
médium a dokumentácia
garancia výsledku
zabezpečenie trvalej prevádzky  

AZ 1-2 umývací stôl

Umývací stroj  slúží pre technické umývanie sučiastok  a  zariadení  za studena  /izbová teplota  

Celý stroj je postavený z oceľového materiálu úprava  komaxit 

Vonkajšie rozmery stroja
šírka 950 mm I 
dĺžka  500 mm I  výška 860 mm

Celková hmotnosť stroja  vrátane naplní :78kg
Transportná hmotnosť : 34  kg

Základne časti :   pracovná plocha / rošty / 
čerpadlo  umývacej kvapaliny   
vypínač pre  spustenie     

Pracovný objem :        odporúčané 50 litrov  /  obal  
Nosnosť :                     150 kg
Elektrická prípojka:     230 V 50Hz TN-S
Príkon stroja:               max. 40w     0,18 A
Ochrana pred úrazom el. prúdom: podľa STN 33 1500 ,STN EN 60204-1
Ochrana krytím:           min. IP 43
Hladina hluku:              max. 30 ±3 dB

AZ 1 umývací stôl

Umývací stroj  slúží pre technické umývanie sučiastok  a  zariadení  za studena  /izbová teplota  

 

Celý stroj je postavený z oceľového materiálu úprava  komaxit 

Vonkajšie rozmery stroja
šírka 750 mm I 
dĺžka  500 mm I  výška 860 mm

Celková hmotnosť stroja  vrátane naplní :78kg
Transportná hmotnosť : 34  kg

Základne časti :   pracovná plocha / rošty / 
čerpadlo  umývacej kvapaliny   
vypínač pre  spustenie     

Pracovný objem :        odporúčané 50 litrov  /  obal  
Nosnosť :                     150 kg
Elektrická prípojka:     230 V 50Hz TN-S
Príkon stroja:               max. 40w     0,18 A
Ochrana pred úrazom el. prúdom: podľa STN 33 1500 ,STN EN 60204-1
Ochrana krytím:           min. IP 43
Hladina hluku:              max. 30 ±3 dB

 

AZ 2 umývací stôl

Umývací stroj  slúží pre technické umývanie sučiastok  a  zariadení  za studena  /izbová teplota  

 

Celý stroj je postavený z oceľového materiálu úprava  komaxit 

Vonkajšie rozmery stroja
šírka 1150 mm I 
dĺžka  670 mm I  výška 860 mm

Celková hmotnosť stroja  vrátane naplní :96kg
Transportná hmotnosť : 42  kg

Základne časti :   pracovná plocha / rošty / 
čerpadlo  umývacej kvapaliny   
vypínač pre  spustenie     

Pracovný objem :        odporúčané 50 litrov  /  obal  
Nosnosť :                     200 kg
Elektrická prípojka:     230 V 50Hz TN-S
Príkon stroja:               max. 40w     0,18 A
Ochrana pred úrazom el. prúdom: podľa STN 33 1500 ,STN EN 60204-1
Ochrana krytím:           min. IP 43
Hladina hluku:              max. 30 ±3 dB

 

AZ 3 umývací stôl

Umývací stroj  slúží pre technické umývanie sučiastok  a  zariadení  za studena  /izbová teplota  

 

Celý stroj je postavený z oceľového materiálu úprava  komaxit 

Vonkajšie rozmery stroja
šírka 660 mm I 
dĺžka  520 mm I  výška 330 mm

Celková hmotnosť stroja  vrátane naplní :46 kg
Transportná hmotnosť : 24 kg

Základne časti :   pracovná plocha / rošty / 
čerpadlo  umývacej kvapaliny   
vypínač pre  spustenie     

Pracovný objem :        odporúčané 25 litrov    
Nosnosť :                     150 kg
Elektrická prípojka:     230 V 50Hz TN-S
Príkon stroja:               max. 40w     0,18 A
Ochrana pred úrazom el. prúdom: podľa STN 33 1500 ,STN EN 60204-1
Ochrana krytím:           min. IP 43
Hladina hluku:              max. 30 ±3 dB

 

Dbáme na kvalitu našich služieb

Už viac ako 9 rokov poskytujeme naše služby.
Všetko je v uzavretých okruhoch. Od vymyslenie média, použitia až po skonfiškovanie.

dOHODNITE SI S NAMI nEZáVäZNú KOMUNIKáCIU