+421 907 890 182

Umývanie pištolí a príslušenstva

100% servis riešenia 
zapožičanie zariadenia 
médium a dokumentácia
garancia výsledku
zabezpečenie trvalej prevádzky  

A-180 automat + manual umývačka lakovacích pištoli . zariadenie EX

100%servis  – zapožičanie zariadenia  , 25l čisť médium / AZ- 300 / Zneškodnenie NO + dokumentácia , vyčistenie technikom , zabezpečenie trvalej prevádzky . 

 

Odkúpenie: 

splátky  13 x

 

servis  na vlastnom zariadení

servis – 25l čisť médium ,zneškodnenie NO + dokumentácia , vyčistenie technikom 

A-180 Prevedenie ATEX EX II 2 G T5

 

Vonkajšie rozmery stroja   
šírka 710   mm
dĺžka 685  mm

výška 1500 mm

rozmery automatickej časti  500x300x 320 mm  

 

Celková hmotnosť stroja vrátane naplní:    110 kg 

Transportná hmotnosť :                                74  kg

 

Základne časti :   
pracovní plocha + automatická umývačka 

Zásuvka  umývacej kvapaliny ,odsávanie   

Zatvárací kryt , timer, finálny oplach      

 

Pracovní objem:        odporúčaná 25l  litrov  /  obal  

Vzduchová prípojka: 6-10  bar 

Odsávanie priemer:  150 mm /potrubie /

 

Objem odsávania:     520  metrov kubických za hodinu

 

 

bez starostí s odpadom z obalov

dobrá manipulácia, dodáne priamo k Vám . Zabezpečenie zberu a odborného zneškodnenia znečisteného média a zvyškov farieb , tmelov ....

VERNOSTný bonus

Pre zmluvných partnerov ceny a vernostný bonus  individuálnou dohodou .

dOHODNITE SI S NAMI nEZáVäZNú KOMUNIKáCIU